لیست قیمت شیرگازی

توضیحات قیمت استارکو وسارا قیمت امین ومهشیر
   ۵۵/۰۰۰ شیر۲استارکو  ۷۵/۰۰۰ شیر۲امین
   ۹۸/۰۰۰ شیر۲استارکو  ۱۱۰/۰۰۰  شیر۲،۵امین
   ۱۳۴/۰۰۰  شیر۳استارکو ۱۱۷/۰۰۰ شیر۳امین
   ۲۵۰/۰۰۰  شیر۴استارکو ۲۹۵/۰۰۰  شیر۴امین
   ۳۵۰/۰۰۰  شیر۵استارکو ۴۱۵/۰۰۰  شیر۵امین
   ۴۹۰/۰۰۰  شیر۶استارکو ۶۲۵/۰۰۰  شیر۶امین
   ۵۷/۰۰۰  شیر۲سارا ۵۴/۰۰۰ شیر۲مهشیر
   ۸۹/۰۰۰  شیر۲،۵سارا ۸۶۵/۰۰۰ شیر۲،۵مهشیر
   ۱۳۰/۰۰۰  شیر۳سارا ۱۲۹/۳۰۰ شیر۳مهشیر
   ۲۴۰/۰۰۰  شیر۴سارا ۲۲۲/۰۰۰ شیر۴مهشیر
   ۳۴۵/۰۰۰  شیر۵سارا ۳۴۱/۰۰۰  شیر۵مهشیر
  • 53842 21 (98+)
  • 86 26 146 912 (98+)
  • کانال تلگرام: http://telegram.me/parssmetal
  • از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.